5 / 5
Modlitwa przed posiłkiem nr 5
Boże, dawco życia, który karmisz ptaki niebieskie i przyodziewasz lilie polne, błogosławimy Ciebie za wszystkie stworzenia i za pokarm, który będziemy spożywać oraz prosimy Cię: nie dozwól, aby komukolwiek zabrakło koniecznego pożywienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
+

© Monkey Business Images - Shutterstock