8 / 13
Irokez
Jeśli nie nosisz kapelusza, to przynajmniej zrób irokeza i umocuj na nim ręcznik. 100 lat wcześniej, w latach 80. XVII wieku we Francji była modna fryzura á la Fontange (w Polsce znana wtedy jako „fontaź”), która pochodziła od nazwiska panny de Fontange, która zgubiwszy czepek podczas polowania wpadła na pomysł, że zebrać włosy w wysoki kok i związać je wstążką. Ponoć zachwyciła tym króla Ludwika XVI.
+

© Domena publiczna