2 / 8
Tata Ani Kauczor, organizatorki. Prowadził paradę.
+

© Małgorzata Bilska