2 / 10
Wśród wykopalisk znalazł się ten kamień, który miał przypominać Drugą Świątynię Jerozolimską. Wyżłobiona na nim menora jest uznawana za najstarszą rzeźbę tego świecznika, jaka została kiedykolwiek znaleziona.
+

© Magdala