10 / 12
Przed otwarciem Izby Pamięci jego piwnice zostały sprawdzone m.in. metodą archeologiczną, aby wykluczyć, że znajdują się tam też szczątki zamordowanych więźniów. Prace prowadził prof. Krzysztof Szwagrzyk z Biura Poszukiwań IPN.
+

© fot. Krzysztof Stępkowski