12 / 12
28 lutego odbyło się uroczyste otwarcie ekspozycji, w którym wzięli udział świadkowie tamtych wydarzeń. Na zdjęciu ppłk Waldemar Jerzy Nowakowski, ps. Gacek (ur. 1933) jeden z najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego. Po wojnie zaangażowany w działalność antykomunistyczną w ramach organizacji WiN.
+

© fot. Krzysztof Stępkowski