2 / 12
W 25 piwnicach, zamienionych na więzienne cele przetrzymywano setki więźniów, których przesłuchiwano, torturowano i mordowano. Część z nich była przetransportowana do obozu w Rembertowie.
+

© fot. Krzysztof Stępkowski