3 / 12
Więźniowie pozostawili w celach ponad sto inskrypcji, które przetrwały do naszych czasów, stając się współcześnie ponurym świadectwem tamtego okresu.
+

© fot. Krzysztof Stępkowski