5 / 12
Większość z napisów odnalezionych na ścianach ciasnych cel to imiona i nazwiska przetrzymywanych więźniów, jednak część z nich to symbole religijne.
+

© fot. Krzysztof Stępkowski