6 / 12
Uwięzieni próbowali odmierzać upływający w niewoli czas, czego świadectwem są wyryte na ścianach kalendarze.
+

© fot. Krzysztof Stępkowski