Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

1/11
Obrzędy wstępne. Gdy lud się zgromadzi, kapłan z usługującymi, ubrani w szaty liturgiczne, udają się do ołtarza [...] Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. [...] Potem kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia. Po skończeniu śpiewu na wejście kapłan i wierni, stojąc, czynią znak krzyża.
2/11
Akt pokuty. Kapłan wzywa wiernych do pokuty. Po krótkim milczeniu wszyscy razem odmawiają wyznanie grzechów. Kapłan prosi o odpuszczenie grzechów. Jeżeli jest to przewidziane, śpiewa się lub odmawia hymn "Chwała na wysokości Bogu".
3/11
Kolekta. Kapłan ze złożonymi rękami mówi: "Módlmy się". Wszyscy razem z kapłanem modlą się przez pewien czas w milczeniu. Potem kapłan z rozłożonymi rękami odmawia modlitwę. Po jej ukończeniu lud odpowiada: "Amen".
4/11
Liturgia słowa. Lektor udaje się na ambonę i odczytuje pierwsze czytanie, którego wszyscy słuchają, siedząc. Psalmista śpiewa lub recytuje psalm, a wszyscy powtarzają refren. Diakon lub kapłan głosi Ewangelię. Następuje homilia. Jeżeli jest to przepisane, po homilii składa się wyznanie wiary: "Wierzę w jednego Boga...".
5/11
Przygotowanie darów. Po liturgii słowa rozpoczyna się śpiew na przygotowanie darów. W tym czasie ministranci umieszczają na ołtarzu korporał (palkę), puryfikaterz, kielich i mszał. Kapłan, stojąc przy ołtarzu, bierze patenę z chlebem, unosi ją nieco nad ołtarzem i odmawia modlitwę. Potem kapłan bierze kielich, unosi go nieco nad ołtarzem i odmawia modlitwę. Kapłan z boku ołtarza myje ręce.
6/11
Prefacja. Kapłan rozpoczyna Modlitwę eucharystyczną. Rozkładając ręce, mówi: "Pan z wami". Wszyscy odpowiadają: "I z duchem twoim". Podnosząc ręce, kapłan mówi: "W górę serca". Wszyscy: "Wznosimy je do Pana". Z rozłożonymi rękami kapłan dodaje: "Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu". Wszyscy: "Godne to i sprawiedliwe". Kapłan odmawia prefację z rękami rozłożonymi.
7/11
Modlitwa eucharystyczna. Rozpoczęta prefacją prowadzi do przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa. Później następuje modlitwa za cały Kościół. Modlitwa eucharystyczna kończy się, kiedy kapłan bierze patenę z hostią i kielich i podnosząc je, mówi: "Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie...".
8/11
Obrzędy Komunii. Rozpoczynają się od modlitwy pańskiej, czyli "Ojcze nasz", po której kapłan modli się o wyzwolenie od zła oraz przekazuje wiernym pokój Pański.
9/11
Następnie diakon lub kapłan mówi: "Przekażcie sobie znak pokoju". Wszyscy według miejscowego zwyczaju okazują sobie wzajemnie pokój i miłość; kapłan przekazuje znak pokoju diakonowi lub ministrantowi. Znak pokoju nie jest obowiązkowy.
10/11
Kapłan przyklęka, bierze hostię i trzymając ją nieco podniesioną nad pateną, zwrócony do ludu, głośno mówi: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę". Po ukończeniu rozdawania Komunii, kapłan, diakon lub akolita oczyszcza patenę nad kielichem i sam kielich. Następnie kapłan, stojąc na miejscu przewodniczenia albo przy ołtarzu, mówi: "Módlmy się". Wszyscy razem z kapłanem modlą się przez jakiś czas w milczeniu. Potem kapłan z rozłożonymi rękami odmawia modlitwę po Komunii.
11/11
Obrzędy zakończenia. Jeżeli trzeba, można podać ludowi krótkie ogłoszenia. Następnie kapłan zwrócony do ludu, rozkładając ręce, mówi: "Pan z wami". Lud odpowiada: "I z duchem twoim". Kapłan błogosławi lud, mówiąc: "Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty". Lud odpowiada: "Amen". Potem diakon albo sam kapłan ze złożonymi rękami, zwrócony do ludu, mówi: "Idźcie w pokoju Chrystusa". Lud odpowiada: "Bogu niech będą dzięki".
2019 bez Aleteia.pl? Nie musi tak być!

Wierzę, że Aleteia.pl stała się dla Ciebie ważnym miejscem w Internecie i że nie wyobrażasz sobie, by nagle miała zniknąć. Niestety, w 2019 roku możemy liczyć na zdecydowanie mniejsze wsparcie ze strony zagranicznych katolickich sponsorów i inwestorów. Ta sytuacja sprawiła, że istnienie Aleteia.pl – która, paradoksalnie, rozwija się z sukcesami – stanęło pod znakiem zapytania. Bardzo potrzebujemy Twojej pomocy, bo bez niej nie damy rady kontynuować naszej misji ewangelizacyjnej.

Z Tobą damy radę!