10 / 11
Kapłan przyklęka, bierze hostię i trzymając ją nieco podniesioną nad pateną, zwrócony do ludu, głośno mówi: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę”. Po ukończeniu rozdawania Komunii, kapłan, diakon lub akolita oczyszcza patenę nad kielichem i sam kielich. Następnie kapłan, stojąc na miejscu przewodniczenia albo przy ołtarzu, mówi: „Módlmy się”. Wszyscy razem z kapłanem modlą się przez jakiś czas w milczeniu. Potem kapłan z rozłożonymi rękami odmawia modlitwę po Komunii.
+

© Fr Lawrence Lew OP/Flickr