2 / 11
Akt pokuty. Kapłan wzywa wiernych do pokuty. Po krótkim milczeniu wszyscy razem odmawiają wyznanie grzechów. Kapłan prosi o odpuszczenie grzechów. Jeżeli jest to przewidziane, śpiewa się lub odmawia hymn „Chwała na wysokości Bogu”.
+

© Fr Lawrence Lew OP/Flickr