3 / 11
Kolekta. Kapłan ze złożonymi rękami mówi: „Módlmy się”. Wszyscy razem z kapłanem modlą się przez pewien czas w milczeniu. Potem kapłan z rozłożonymi rękami odmawia modlitwę. Po jej ukończeniu lud odpowiada: „Amen”.
+

© fot. Marek Kuś/EpiskopatNews/Flickr