4 / 11
Liturgia słowa. Lektor udaje się na ambonę i odczytuje pierwsze czytanie, którego wszyscy słuchają, siedząc. Psalmista śpiewa lub recytuje psalm, a wszyscy powtarzają refren. Diakon lub kapłan głosi Ewangelię. Następuje homilia. Jeżeli jest to przepisane, po homilii składa się wyznanie wiary: „Wierzę w jednego Boga...”.
+

© Fr Lawrence Lew OP/Flickr