5 / 11
Przygotowanie darów. Po liturgii słowa rozpoczyna się śpiew na przygotowanie darów. W tym czasie ministranci umieszczają na ołtarzu korporał (palkę), puryfikaterz, kielich i mszał. Kapłan, stojąc przy ołtarzu, bierze patenę z chlebem, unosi ją nieco nad ołtarzem i odmawia modlitwę. Potem kapłan bierze kielich, unosi go nieco nad ołtarzem i odmawia modlitwę. Kapłan z boku ołtarza myje ręce.
+

© Fr Lawrence Lew OP/Flickr