6 / 11
Prefacja. Kapłan rozpoczyna Modlitwę eucharystyczną. Rozkładając ręce, mówi: „Pan z wami”. Wszyscy odpowiadają: „I z duchem twoim”. Podnosząc ręce, kapłan mówi: „W górę serca”. Wszyscy: „Wznosimy je do Pana”. Z rozłożonymi rękami kapłan dodaje: „Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu”. Wszyscy: „Godne to i sprawiedliwe”. Kapłan odmawia prefację z rękami rozłożonymi.
+

© Fr Lawrence Lew OP/Flickr