8 / 11
Obrzędy Komunii. Rozpoczynają się od Modlitwy Pańskiej, czyli „Ojcze nasz”, po której kapłan modli się o wyzwolenie od zła oraz przekazuje wiernym pokój Pański.
+

© Fr Lawrence Lew OP/Flickr