9 / 11
Następnie diakon lub kapłan mówi: „Przekażcie sobie znak pokoju”. Wszyscy według miejscowego zwyczaju okazują sobie wzajemnie pokój i miłość; kapłan przekazuje znak pokoju diakonowi lub ministrantowi. Znak pokoju nie jest obowiązkowy.
+

© Fr Lawrence Lew OP/Flickr