2 / 8
Rzeźba św. Aureliusza od tyłu
W XVIII wieku szczątki świętych wydobyto z rzymskich katakumb i wysłano do różnych kościołów w Europie w celu wsparcia w katolicyzmie kultu świętych (w okresie reformacji protestanci zniszczyli wiele relikwii świętych). Kiedy relikwie Aureliusza i Pacyfika dotarły do Porto, zgotowano im nie lada przyjęcie. Wierni udekorowali je złotem i innymi cennymi materiałami.
+

Credit: © Joana Palmeirão, in Imagem-relicário de Santo Aurélio mártir pertencente à Sé Catedral do Porto (Master’s Thesis, 2015)