4 / 8
Badanie promieniami X rzeźby św. Aureliusza
To badanie wykazało, że w środku rzeźby znajduje się szkielet.
+

© Credit: Stefan Ferreira Alves