2 / 8
św. Jan Bosco
Motywem, który wskazuje na wspaniałość człowieka, jest z pewnością fakt, że ma on anioła jako stróża, (...) dlatego od pierwszej chwili, gdy człowiek pojawia się na świecie, on ochrania go dniem i nocą. Towarzyszy mu podczas podróży; broni go w niebezpieczeństwach zarówno duszy, jak i ciała, informuje go o tym, co jest dobre, aby się do tego dostosowywał.
+

© UMB-O | Shutterstock