3 / 8
św. Brygida Szwedzka
Gdybyś zobaczył duchową piękność anioła, twoje ciało nie zmieściłoby tego, lecz rozpadłoby się jak rozbite i brudne naczynie z powodu radości duszy z takiego widzenia. (...) Dlatego rzeczy duchowe widzisz, jak gdyby były cielesnymi. Widzisz aniołów, jak gdyby byli ludźmi, którzy mają życie i duszę, podczas gdy aniołowie żyją swym duchem.
+

© Franceschini, Marcantonio | Public Domain