5 / 8
Luigi Guglielmoni, Fausto Negri
Narodzenie Jezusa jest wydarzeniem tak wielkim, że angażuje nie tylko ludzi, zwierzęta i rzeczy, ale także aniołów. Ci nadzwyczajni posłańcy objawiają Maryi i Józefowi wolę Bożą, zapraszają pasterzy do groty, ogłaszają ludziom pokój, pomagają mędrcom. Anioł jest znakiem bliskości i czułości Boga, który chce ochraniać, uczyć i prowadzić każdego do Boga. Także ty pozwalaj twojemu aniołowi pomagać sobie! Wzywaj go często!
+

© Public Domain