8 / 8
Poświęcenie Aniołowi Stróżowi
(Kanonicy Regularni Świętego Krzyża w Coimbrze) Mój dobry Aniele Stróżu, który ustawicznie wpatrujesz się w oblicze naszego Ojca, który jest w niebie, Tobie Bóg mnie powierzył od początku mojego życia. Całym moim sercem dziękuję Ci za Twoje pełne miłości troski.  Przekazuję Ci siebie i przyrzekam moją miłość i wierność. Proszę Cię, broń mnie przed moją słabością i przed atakami złych duchów; oświecaj mój umysł i moje serce, abym poznawał i zawsze wypełniał wolę Bożą; i prowadź mnie do połączenia z Bogiem Ojcem i Synem i Duchem Świętym. Amen.
+

© Victoria and Albert Museum