12 / 12
Pielgrzymka konna z Zaręb Kościelnych

© fot. Biuro Prasowe Jasnej Góry