8 / 12
Pielgrzymka biegaczy z Knurowa

© fot. Biuro Prasowe Jasnej Góry