5 / 9
Pomnik św. Pawła na Wyspie Świętego Pawła

© fot. Karina Movsesyan / Shutterstock