9 / 12
Sobór Wasyla Błogosławionego, Moskwa, Rosja
Zbudowany pomiędzy 1555 a 1561 r. na polecenia cara Iwana Groźnego, moskiewski sobór Wasyla Błogosławionego ma ikoniczny charakter dla rosyjskiej architektury. Za jego autora uważa się pskowskiego mistrza Postnika Jakowlewa (zwanego Barmą). Według legend po ukończeniu budowli Iwan Groźny rozkazał oślepić architektów, by nigdy więcej nie stworzyli takiego cudu, ale nie ma na to dowodów. Pewne jest natomiast, że ta struktura składająca się z dziewięciu cerkwi nie ma precedensu w rosyjskiej architekturze – na duże sobory składa się przeważnie osiem cerkwi.
+

© A. Savin|Wikipedia|CC BY-SA 3.0