1 / 12
"Sąd Ostateczny" w Muzeum Narodowym w Gdańsku
Tryptyk Hansa Memlinga należy do najwybitniejszych i najlepiej zachowanych obrazów malarstwa niderlandzkiego. Dzieło powstało w latach 1467-1473 na zlecenie kupca z Florencji. Liczy sobie niemal 550 lat! Otwarty tryptyk ukazuje wizję Sądu Ostatecznego wg Apokalipsy św. Jana. Chrystus jest przedstawiony w roli Sędziego, zasiadającego na tęczy, otoczony apostołami. Jego stopy spoczywają na złotej kuli, symbolu Wszechświata.
+

© WOJCIECH STROZYK/REPORTER