10 / 12
"Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem" w Muzeum Książąt Czartoryskich
Dzieło Rembrandta van Rijna można oglądać w krakowskim muzeum. Obraz namalowano w 1638 roku jako jeden z sześciu pejzaży olejnych Rembrandta. Dzieło nawiązuje do przypowieści z Ewangelii św. Łukasza o miłosiernym Samarytaninie.
+

© Beata Zawrzel/REPORTER