11 / 12
"Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem" w Muzeum Książąt Czartoryskich
Obraz znajdował się w kolekcji Czartoryskich od XVIII w. W czasie wojny wywieziony do Niemiec, po okupacji powrócił do Polski.
+

© Beata Zawrzel/REPORTER