6 / 12
Biblia Gutenberga w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie
Jan Gutenberg, któremu zawdzięczamy wynalazek druku, był wydawcą Biblii Czterdziestodwuwierszowej, zwanej też Biblią Mazarina (od nazwiska kardynała, w którego bibliotece przechowywano egzemplarz). Było to pierwsze wydawnictwo dziełowe w Europie wykonane za pomocą ruchomej czcionki.
+

© Albin Marciniak/East News