12 / 12
Anastasis czyli zstąpienie do otchłani
I na koniec scena, która chronologicznie powinna być na początku tej malarskiej opowieści. Ponieważ zadziała się przed Zmartwychwstaniem. Chrystus w otchłani uwalnia zmarłych, w pierwszej kolejności Adama i Ewę. Ten motyw był bardziej popularny w sztuce Kościoła Wschodniego, ale wspominali o nim Ojcowie Kościoła oraz apokryfy. Jeszcze w średniowieczu w Kościele katolickim występowała ta scena. Z czasem scena Anastasis zanikła w sztuce kręgu łacińskiego. Ale wspominamy ją do dziś podczas Wyznania Wiary (Składu Apostolskiego): „umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, i zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, i wstąpił na  niebiosa”.
+

© fot. Wikipedia