5 / 12
Trzy kobiety u grobu Chrystusa, Irma Martin
„Po szabacie, o świcie w pierwszy dzień tygodnia, Maria Magdalena oraz druga Maria przyszły obejrzeć grób.” - ewangelista Mateusz tak rozpoczyna swoją opowieść o pustym grobie Jezusa. Francuska malarka skorzystała z niej i pokazała Zmartwychwstanie z perspektywy bliskich Jezusowi kobiet. Jak podaje ewangelista - ukazał im się anioł Pański z nowiną o Zmartwychwstaniu ukrzyżowanego. Gest jego dłoni zdaje się mówić „Idźcie szybko powiedzieć Jego uczniom: Powstał z martwych i podąża przed Wami do Galilei”.
+

© fot. Wikipedia