6 / 12
Święte kobiety przy grobie Chrystusa, Annibale Carracci
Ta sama scena, w nieco innym ujęciu. Tu dynamika obrazu jest przekierowana na pusty grób wskazywany przez anioła. Kobiety okazują różne emocje - od zaciekawienia, przez niedowierzanie po zaskoczenie.
+

© fot. Wikipedia