8 / 12
Piotr i Jan biegną do grobu, Eugène Burnand
Tak szwajcarski malarz wyobraził sobie bieg uczniów do grobu, o którym wspomina Ewangelista Jan (por. J 19,4)
+

© fot. Wikipedia