9 / 12
Jan i Piotr w pustym grobie, Giovanni Francesco Romanelli
A tu już obaj Apostołowie badają miejsce, gdzie jeszcze trzy dni temu został pochowany ich Mistrz.
+

© fot. Wikipedia