3 / 5
Podatek od okna
Opodatkowanie herbaty miało tę istotną trudność, że było ciężkie do wyegzekwowania. Herbatę można bowiem jakoś ukryć – rząd brytyjski uznał więc, że trzeba tę daninę znieść na rzecz czegoś, czego ukryć nie sposób – na przykład okna. Podobnie jak w przypadku cegieł regulacja miała niebagatelny wpływ na rynek budowlany. Nagle stało się modne budowanie ciemnych pokoi bez światła zewnętrznego oraz wstawianie wyjątkowo cienkich szyb – podatek nakładany był bowiem od masy szkła. Podatek nie obowiązywał na terenie Irlandii, co oczywiście wykorzystali przedsiębiorcy, umieszczając tam swoje warsztaty szklarskie. Ciekawostką jest, że zniesienie podatku pokryło się z budową Crystal Palace – wielkiego londyńskiego centrum wystawowego zbudowanego głównie ze szkła. Gdyby trzeba było od niego zapłacić podatek, prawdopodobnie ten cud XIX-wiecznej architektury nigdy by nie powstał.
+

© Pexels | CC0