3 / 6
Dzień Bermudów
Te leżące na Atlantyku wyspy są ściśle uzależnione od morza. Nie trudno się więc dziwić, że pod koniec maja (ostatni piątek tego miesiąca) ich mieszkańcy świętują rozpoczęcie sezonu plażowego, który zwiastuje rychłe przybycie tysięcy turystów. Dzień ten jest również początkiem okresu, w którym można nosić unikalny wyłącznie dla tego kraju strój biznesowy: marynarka, koszula, krawat i... krótkie spodenki, czyli słynne bermudy.
+

photo©ErlingMandelmann.ch/Wikipedia | CC BY-SA 3.0