1 / 5
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście. Często niedostrzegany ze względu na sąsiadowanie z archikatedrą św. Jana, kościół jezuitów wyróżnia się z zewnątrz swoimi niepowtarzalnymi „Drzwiami Anielskimi” autorstwa wybitnego Igora Mitoraja. Wewnątrz, po lewej stronie sanktuarium, znajduje się kaplica nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu. Wbrew pozorom nie wypełnia jej gwar docierający ze Starówki. A w tym pozbawionym upiększeń wnętrzu jedyne właściwie, co może przyciągać wzrok, to monstrancja ustawiona na tle niebiesko-szarego kamienia. Adoracja w dni powszednie: 9.00 – 19.00, w niedziele i święta: 14.00 – 19.00
+

© Adrian Grycuk/Wikipedia | CC BY-SA 4.0 pl