2 / 10
Św. Elżbieta - matka św. Jana Chrzciciela
Elżbieta i jej mąż Zachariasz „oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach” (Łk, 1,6). Elżbieta nie mogła dać dziecka swojemu mężowi, co w tamtych czasach było powodem do rozwodu. Jednak Zachariasz nie oddalił jej i Pan wysłuchał ich modlitw, dając im syna, św. Jana Chrzciciela. „Będzie bowiem wielki w oczach Pana i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym” (Łk 1, 15).
+

© Domaine Public