5 / 10
Św. Monika - matka św. Augustyna (IV wiek)
Swego męża nawróciła dzięki łagodności i spokojowi. Miała z nim 3 dzieci. Kiedy Augustyn, o którego bardzo się obawiała, wyparł się wiary i uciekł do Italii, Monika wyruszyła za nim. Modliła się gorliwie, by jej syn się nawrócił. Pod wpływem kazań biskupa Mediolanu, św. Ambrożego – tak się stało, jej modlitwy zostały wysłuchane. Była szczęśliwa, gdy mogła być świadkiem nawrócenia syna. Odtąd była dla niego pomocą, a potem uczennicą, gdy przekonała się o wielkości intelektualnej i duchowej przyszłego ojca Kościoła.
+

© Domaine Public