6 / 10
Św. Celina - matka św. Remigiusza (V wiek)
Jej trzej synowie zostali księżmi. Ostatni św. Remigiusz został świętym. Ten arcybiskup Reims ochrzcił w 496 roku króla Chlodwiga i 3 tys. jego żołnierzy. Pustelnik z lasu przepowiedział Celinie, po potrójnym widzeniu otrzymanym we śnie, że „urodzi chłopca, który odegra wielką rolę. „Pan ogląda ziemię z wysokości nieba, aby wszystkie narody głosiły jego potęgę i by królowie mieli honor mu służyć: Celina będzie matką syna, którego nazwie Remigiusz, a ja powierzę mu misję uwolnienia mojego ludu”. Dziesięć miesięcy później urodził się Remigiusz.
+