8 / 10
Św. Elżbieta Węgierska - matka błogosławionej Gertrudy z Altenbergu (XIII w.)
Elżbieta była córką Andrzeja II, króla Węgier, znanego z wielkiej pobożności i poczucia sprawiedliwości. Porzuciła dostatnie życie w luksusie i została tercjarką franciszkańską, poświęciła się pracy na rzecz ubogich. Miała troje dzieci, ostatnia córka – Gertruda, zgodnie ze ślubem poczynionym przez matkę jeszcze w ciąży, została powierzona klasztorowi w Altenbergu. W wieku 9 lat była świadkiem procesu kanonizacyjnego swojej matki (1235 r.). Podobnie jak ona poświęciła się ubogim i przyczyniła się do budowy szpitala i hospicjum dla potrzebujących. Tak jak matka, miała dar godzenia ludzi.
+

© Domaine Public