11 / 13
Maryja jest jak kryjówka, w której zgromadzili się bez żadnego wyjątku wszyscy chorzy, biedni, porzuceni. Bóg dla nich otworzył to schronisko (św. Bazyli Wielki).
+

© Wikipedia | Domena publiczna