12 / 13
Maryja, niczym świetlista jutrzenka, która rozświetla mroki nocy, zapala światło wiary, wzywa do zbawienia nasz oszalały w niepokoju i rozpaczy świat (Paweł VI).
+

© Wikipedia | Domena publiczna