13 / 13
Przez Nią skończyła się wojna, jaką długo prowadziliśmy ze Stwórcą. Przez Nią przyszło z Nim pojednanie, przez Nią otrzymaliśmy w darze pokój i łaskę, ludzie przyłączyli się do aniołów i my, przedtem wzgardzeni, staliśmy się Bożymi dziećmi. Przez Nią zerwaliśmy życiodajne wino, z Niej wzięliśmy ziarnko nieśmiertelności. Ona stała się nam pośredniczką wszelkich dóbr. W Niej Bóg stał się człowiekiem, a człowiek Bogiem (św. Jan Damasceński, Homilia na Wniebowzięcie NMP).
+

© Wikipedia | Domena publiczna