6 / 13
Ona jest okrętem pełnym bogatego skarbu, wiozącym dla ubogich dary nieba. Przez Nią umarli stali się bogaci – nosiła bowiem Życie (św. Efrem, Pieśń o Najśw. Pannie).
+

© Wikipedia | Domena publiczna