7 / 13
Witaj, Bogarodzico Maryjo, czcigodny świata całego klejnocie, światło, co nie gaśnie, korono dziewictwa, berło prawowiernej nauki, niezniszczalna świątynio, domie Nieogarnionego, Matko Dziewico! (św. Cyryl Aleksandryjski, Mowa soborowa ku czci Bogarodzicy)
+

© Wikipedia | Domena publiczna